Rezervace

Rezervace
Nástupy na rekreaci jsou turnusové:
vždy od soboty (14hod.) do soboty (10hod.) tj. 7 nocí pobytu
Jiná rezervace pobytu nebude zaevidována, pokud není dohodnuto jinak.
Případná poskytnutá sleva na pobyt bude zaúčtována až ve Vaší faktuře.
Děti ve věku od 12 let uvádějte jako dospělou osobu – platba rekreačního poplatku městu.
 –